Paper Log House - Kobe, 1995 - Crédits : Takanobu Sakuma